PERSONALE

Lægesekretær
Vinnie Hye-Knudsen

Sygeplejerske 
Trine Bendix

Sygeplejerske 
Pia Gaarddal Wilkens